Membri

Conform noului statut, adoptat în 2020, asociația poate avea membri ordinari, membri de onoare, membri susținători și membri de tineret. Conform cap. IV art. 16, poate fi membru ordinar al asociației orice persoană adultă (care a împlinit vârsta de 18 ani), cetățean român sau străin, care a participat în prealabil la cel puțin trei activități organizate de SCA - Cluj. Calitatea de membru de onoare, respectiv de membru susținător se acordă prin votul adunării generale, pe baza propunerii Consiliului director. Membru de tineret poate deveni orice minor (persoană care nu a împlinit încă 18 ani) care a participat la cel puțin 3 activități ale SCA - Cluj.

Devino și tu membru al Asociației EKE – Kolozsvár 1891 (SCA – Cluj 1891):

 • dacă dorești să sprijini prin cotizația ta anuală o organizație civilă maghiară înființată în 1891 chiar la Cluj, dedicată promovării turismului în natură, cunoașterii patriei și protecției mediului, care a fost desființată de mai multe ori de către autoritățile vremii, dar care a renăscut de fiecare dată;
 • dacă ai dori să participi, în limita posibilităților tale, în activitatea unei asociații care funcționează pe bază de voluntariat;
 • dacă dorești să primești mai devreme informații despre programele organizate de asociație;
 • pentru că poți avea prioritate la înscrierea la evenimente organizate pentru un număr limitat de participanți;
 • pentru că beneficiezi de reduceri la participarea la evenimente ale oricărei organizații membre a EKE, respectiv ale altor organizații;
 • pentru că unele societăți comercială acordă reduceri membrilor EKE din prețul serviciilor și produselor pe care le oferă – extinderea acestei rețele este una din planurile noastre de viitor.


Cum poți deveni membru?

Dacă dorești să devii membru al asociației, trebuie să completezi cererea de aderare (formular în limba maghiară): Tagfelvételi kérelem.
Formularul poate fi obținut pe următoarele căi:

 • Poate fi solicitat în biroul de relații cu publicul, orarul este publicat pe pagina web a asociației
 • poate fi descărcat de aici: Cerere de aderare

Formularul descărcat trebuie tipărit pe cât posibil pe o foaie (față-verso) și trebuie completat în întregime și corect. Informațiile solicitate pe formular vor fi tratate confidențial și va fi utilizat exclusiv pentru scopurile interne ale asociației.
La cererea completată trebuie anexate 2 buc. fotografii de legitimație (una în mărime 3 x 4 cm, una în mărime 4 x 5 cm), care vor fi aplicate pe cererea de aderare, respectiv pe legitimația de membru. Dacă nu ai la dispoziție fotografii pe hârtie, ne poți trimite o fotografie în format digital pe e-mail și noi ne ocupăm de tipărirea fotografiilor în mărimile necesare.

 • Ai nevoie de recomandarea a două persoane care sunt deja membre ale SCA – Cluj 1891. Dacă cunoști astfel de persoane, roagă-i că completeze și să semneze secțiunea corespunzătoare a formularului. Dacă nu ai cunoștințe între membrii SCA, vă vom ajuta în privința recomandării.
 • În temeiul noului statut adoptat în 2020, trebuie să participi în prealabil la cel puțin trei activități organizare de asociația noastră (de ex. drumeție, tură ciclistă, prelegere educativă, tură de anduranță etc.). Poți participa la un anumit program în calitate de participant sau de voluntar, este important doar ca organizatorul evenimentului să poată certifica participarea ta. Tocmai din acest motiv, dacă participi la o activitate, semnalează către organizator/ghidul de tură că dorești să aderezi la asociație și activitatea în cauză va fi una dintre cele trei.

Formularul completat și – după caz – fotografiile trebuie depuse la biroul de relații cu publicul, unde poți achita cotizația în numerar.

Dacă ești minor (nu ai împlinit încă 18 ani), trebuie să completezi una din următoarele cereri de aderare:

Cererea de aderare a copiilor sub 14 ani trebuie completată și semnată de un părinte sau tutore legal, minorii între 14 și 18 ani își pot completa și semna singuri cererea de aderare, însă aceasta trebuie să fie semnată și de un părinte/tutore legal. În locul carnețelului de membru, membrii de tineret primesc o legitimație de membru cu fotografie care dovedește calitatea de membru. Calitatea de membru de tineret este valabilă până la împlinirea vârstei de 18 ani. Ca membru de tineret nu datorezi cotizație de membru, dar beneficiezi de avantajele acordate membrilor ordinari la evenimentele organizate de asociație. După împlinirea vârstei de 18 ani te poți reînscrie în asociație ca membru adult cu drepturi depline.


Cotizație de membru

Membrii „ordinari” ai asociației datorează cotizație de membru.
Cotizația de membru se achită anual, integral, indiferent de momentul aderării la asociației.
Cotizația de membru poate fi achitată în următoarele moduri:

 • în numerar:

– la biroul de relații cu publicul al asociației: Cluj-Napoca (Kolozsvár), B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 116, zilnic între orele 10-16
– la agențiile OTP Bank, fără comision, prin depunere în contul bancar:

Banca: OTP Bank Romania
Titular cont: Asociatia ERDELYI KARPAT EGYESULET-KOLOZSVAR 1891
IBAN: RO12OTPV200001142190RO01
Scopul depunerii (detalii): COTIZATIE EKE <anul/anii pentru care se achită cotizația>, <nume membru>

 • prin transfer bancar în unul din contrurile asociației:

Banca: OTP Bank Romania
Titular cont: Asociatia ERDELYI KARPAT EGYESULET-KOLOZSVAR 1891
IBAN: RO12OTPV200001142190RO01
Scopul depunerii (detalii): COTIZATIE EKE <anul/anii pentru care se achită cotizația>, <nume membru>

Banca: BCR
Titular cont: ERDELYI KARPAT EGYESULET-KOLOZSVAR 1891
IBAN: RO50 RNCB 0106 1075 3587 0001
Scopul depunerii (detalii): COTIZATIE EKE <anul/anii pentru care se achită cotizația>, <nume membru>

ATENȚIE! Este foarte important să specifici informațiile de după „COTIZATIE EKE” pentru a asigura corectitudinea evidențelor privind cotizațiile încasate și evitarea neînțelegerilor.
În cazul plății prin transfer bancar, te rugăm să ne trimiți dovada plății prin e-mail la adresa info@ekekolozsvar.ro.

 • online cu card bancar: ÎN CURÂND
Suma cotizației anuale în 2018* începând cu 2019**
Pentru adulți încadrați în muncă 24 lei 50 lei 3750 HUF
Pentru pensionari 20 lei 30 lei 2250 HUF
Pentru elevi/studenți cu vârsta peste 18 ani*** 10 lei 20 lei 1500 HUF


*    În anul 2018 la aderare se achita separat prețul carnetului de membru (5 lei), începând din anul 2019 acesta este inclus în valoarea cotizației.
**   pe baza deciziei adunării generale din noiembrie 2018
*** Cotizația redusă pentru elevi/studenți este valabil începând din anul în care elevul/studentul împlinește vârsta de 18 ani și este valabil până în anul calendaristic în care împlinește 26 de ani.

Legitimația de membru          

Fiecare membru deține legitimație de membru (carnet) cu fotografie, în care, la cerere, atestăm prin ștampilă achitarea cotizației anuale. La cerere eliberăm și adeverință de membru pentru atestarea calității de membru; aceasta poate fi solicitată și prin e-mail. (În caz de nevoie eliberăm adeverința și în alte limbi decât maghiară.) Calitatea de membru NU este condiționat de existența ștampilei în carnetul de membru, aceasta este atestată de dovezile de plată a cotizației anuale și evidențele ținute în format electronic despre acestea.

Pentru membrii de tineret eliberăm legitimații de membru speciale.

Calitatea de membru, avantaje

Îți poți dovedi calitatea de membru SCA - Cluj în următoarele moduri:

 • cu carnetul/legitimația de membru cu ștampilele corespunzătoare;
 • adeverința de membru eliberată de asociație, valabilă un an. Adeverința de membru se eliberează la cerere, după achitarea cotizației pe anul în curs.

În cazul în care nu ai achitat cotizația pe anul anterior, în primele 10 zile ale fiecărui an calendaristic vei primi înștiințare scrisă (prin e-mail sau mesaj Facebook) privind situația ta. În același timp, calitatea ta de membru este suspendată temporar și nu mai beneficiezi de drepturile aferente (drept de vot, dreptul de a fi ales în funcții, avantaje) până la achitarea sumei restante. Odată cu achitarea cotizației restante, calitatea de membru și drepturile de mai sus sunt restabilite în mod automat.

Atenție! În perioada 1-15 decembrie a fiecărui an vom trimite avertisment scris (prin e-mail sau mesaj Facebook) membrilor care nu au achitat cotizația pe anul anterior privind faptul că în cazul în care nu își achită cotizația restantă, în prima zi a următorului an calendaristic își pot pierde calitatea de membru.

Membrii care nu și-au achitat cotizația pe doi ani calendaristici anteriori își pot pierde calitatea de membru prin decizia Consiliului director. După aceasta cotizațiile restante nu mai pot fi achitate retroactiv, ci eventual trebuie solicitată din nou aderarea la asociație.

Beneficii disponibile membrilor

 • reducere de 33% din prețul consultațiilor oftalmologice la Clinica Oftaconsult din Cluj-Napoca, respectiv 20% reducere din prețul ramelor de ochelari pentru toți membrii SCA - Cluj