Túra a Pocsováliste- és a Ronki-szorosokba – 2021.

Mezei Elemér

Szeretettel várunk minden kirándulót a Ronki- és Pocsováliste-szorosok tavaszi túrájára. Közös buszos utazást ez alkalommal nem szervezünk, mindenkinek saját magának kell megoldania, hogy eljusson a túra kiindulópontjáig. Találkozás Aranyosronk (Runcu) faluban, az üzlet-tejcsarnok előtt, 8.30 órakor (Kolozsvár–Aranyosronk 70 km). Bejelentkezni az alábbi linken lehetséges.

A gyalogtúra hossza: 14 km
Szintkülönbség: 700 m felfelé, 700 m lefelé
Minősítés: közepesen nehéz, látványos túra
Menetidő: 7 óra
Felszerelés: túrabakancs, egy kis ivóvíz (a szorosokban források vannak)
Jelzés: a Ronki-szorosban kék kereszt, a Pocsováliste-szorosban kék háromszög, a két szoros közti részen nincs jelzés.

A túra útvonala

A gyalogtúra kiindulópontja Aranyosronk (Runc) faluban van, azon a helyen, ahol a Pocsováliste-szorosba tartó kövesút indul. Ide az Aranyos-folyó mentén haladó Torda – Topánfalva főútról Nagyaklos (Ocoliș) falunál letérve juthatunk el.
Balra letérünk az aszfaltos útról, elhagyjuk a völgy főpatakát, majd házak között haladva elhagyjuk a falut és 2,5 km után a Pocsováliste-szorosba érünk.

A Pocsováliste-szoros

A szoros körüli mintegy 25 hektárnyi területet a 2000. március 6-i 5.sz. törvény helyi érdekeltségű természetvédett területté nyilvánítja (megjelent a Hivatalos Közlönyben, Nr.152/12.04.2000).
A Pocsováliste-patak a Bélavár keleti oldalában ered és rövid folyása során találkozik a Vulturésze-gerinc kristályos mészkővonulatával, amelyet átvágva alakította ki a szorost. A szorosnak a vízfolyás szerinti bal oldala (nekünk felfelé menet a jobboldal) napsütésnek jobban kitett, tehát a fagyás-olvadás váltakozásának következményeként ennek az oldalnak a felső szintje tagoltabb, csipkésebb, mint a másik oldalé. A szorosban, a patak túlsó oldalán van egy jóízű és bővizű forrás.

A szoros végéhez érve elhagyjuk a völgyet és jobbra, egy szekérúton elkezdjük a tetőre való hosszú emelkedést, majd a völgyből megcsodált csipkés tarajon találjuk magunkat, jó kilátóhelyekről megcsodálhatjuk a szorost, a Vulturésze gerincének a szoros fölötti vonulatát, nyugatabbra a Bélavár tűzkár miatti csupaszabb, keleti oldalát.

Csodás panoráma

A csipkés peremen tovább emelkedve (csak a völgyből látszik veszélyesnek) eljutunk a túránk legmagasabb pontjához, a kb. 1020 m tszf. magasságban levő név nélküli csúcsra. Innen ereszkedve egy sziklásabb részhez érünk, ahol balra oldalazva egy lapos füves rész felső részét vesszük célba.

Ez a csupasz plató jól látható az Ordaskőről, évekkel ezelőtt egy őszi napon innen terveztük ennek a tetőnek a bejárását, ami aztán meg is valósult. Ezen a tetőn április végén, de október végén is mindig található virágzó leánykökörcsin, tavasszal pedig néhány tucat pompás tárnicsot is meg lehet csodálni.
A plató felső részén egy erdei ösvényt keresünk, amely átvisz a meredek oldalon a Ronki-szoros fölötti sziklás részekre. Ennek az ösvénynek a végét tönkretette pár évvel ezelőtt egy szélvész. A kidőlt fatörzseken átjutva egy száraz völgy aljára érünk, ahonnan oldalazva kikapaszkodunk a Ronki-szoros fölötti sziklás peremre, ahol kiváló kilátóhelyeket találunk.

Csodás kilátóhelyek

A kilátópontokat elhagyva egy kis emelkedő után elérjük a völgyből jól látható Urdorii nevű csúcsot (976 m). Keletre tekintve a kilátást takarja néhány fa koronája, de ha kissé elsétálunk a tető északi része felé, már kinyílik a táj, látjuk balról jobbra az egyre közelebb levő Székelykő, Ordaskő és Vidalykő hármasát.

A Székelykő, Ordaskő és Vidalykő hármasa

Továbbmenve a tető pereméhez, ahol óvatosan járva – mert nagyon meredek a leszakadás – az Aklos-patak völgyére nézhetünk le, igaz, hogy a kilátást a fák koronája megszűri. Jó látásviszonyok között a Létai-vár is képbe kerülhet.

Visszajövünk a csúcson hagyott hátizsákjainkért, majd nyugati irányban leereszkedünk a csúcsról. Egy lapos nyergen átkelve egy kissé oldalazva elérjük aztán azt a nyerget, amely lényegében elválasztja a két szorost. Innen egy elég hosszú ereszkedő kezdődik, végig egy szekérúton haladva elérjük az Aklos-patak völgyét Lunkalárga falu első házainál, ahol jobbra fordulva a patak folyása mentén lefelé haladva rövidesen a Ronki-szorosban találjuk magunkat.

A kristályos mészkőbe vájt szorosban csupán egy hosszabb barlang van 378 m járattal. A szoros közepe táján van egy igen bővizű forrás. A szorosnak mintegy 20 hektáros környezete természetvédelmi terület (ugyanaz a törvény, mint a Pocsováliste-szoros esetében).

A Ronki-szoros