Történetünk

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület, 1891-es kolozsvári megalakulásától kezdődően, napjainkig végigkíséri Kolozsvár turista társadalmát a túraösvényeken. Az idők folyamán elnökei bölcs vezetésével, tagsága önzetlen munkájával, menedékházakat, kilátókat épített, forrásokat foglalt, utakat jelzett. Múzeumuk volt, turista kiadványokat adtak ki. Tették ezt erőszakos megszakítással ugyan, de az egyesület szellemiségének kiveszése nélkül. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület a természetjárók és túrázók civil szerveződése. Legfőbb tevékenysége heti rendszerességű túrák szervezése.

Az 1989. decemberi események hatására, 1990 első hónapjaiban megindultak az önszerveződések, sorra alakultak a különböző egyesületek, szervezetek, társaságok, szövetségek, közöttük a különböző turista egyesületek. Megkezdődik az erdélyi magyar turista mozgalom újjászervezése. Turista egyesületek jönnek létre Kolozsváron, Aradon, Brassóban, Csíkszeredában, majd később a többi megyékben is. Így felvetődik az Erdélyi Kárpát Egyesület újjászervezésének kérdése is, ennek alapgondolata Kolozsvárról indul el.

2009 januárjában az Erdélyi Kárpát Egyesület – Kolozsvár 1891, kiválva az országos egyesületből (Erdélyi Kárpát Egyesület), önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetként jött létre. Az egyesület az amatőr turizmus híveinek a szervezete, támogatja a természeti és emberi környezet védelmét, és együttműködik hasonló jellegű, hazai és külföldi szervezetekkel, intézményekkel és egyesületekkel.

A „kincses” osztály történelme
A „kolozsvári EKE” a kezdetektől az Erdélyi Kárpát-Egyesület zászlóshajója volt, ugyanis az EMKE által 1891-ben életre hívott első erdélyi magyar turista egyesület, az „Erdélyrészi Kárpát-Egyesület” Erdély szellemi fővárosában alakult meg, egyedüli összerdélyi turisztikai egyesületként, amely nagy vonalakban az erdélyi szászok által létrehozott Karpaten Verein példáját követte. A vidéken – azaz más megyékben – létrehozott EKE-szervezetek (osztályok) a Kolozs Vármegyei Osztálynak (később mint Központi Osztálynak) voltak hierarchikusan alárendelve. Ez az egyesület az első világháború után számos helyen felszámolódott, és más magyar szervezetekhez hasonlóan csak nagyon későre – elsősorban a kolozsvári, folyamatosan működő szervezetnek köszönhetően – 1929-ben kezdhette meg újra tevékenységét, jellegét továbbra is megőrizve. A második világháború után, amikor a kommunista rendszer célja a polgári társadalom szervezeteinek felszámolása volt, nem elégedtek meg az akkori elnök, Balogh Ernő lemondatásával. Új, „népi” egyesületeket hoztak létre, majd 1948-ban megszüntették az EKE-t. 1989 után újraszerveződik az EKE. 1990-ben a régió turisztikai egyesületeként Kolozsváron megalakul a Kárpát Turista Egyesület, melynek kezdeményezése nyomán 1991. február 27-én az erdélyi magyar turista szervezetek több megbeszélés után – az 1929-es román bírósági bejegyzés alapján – Kolozsvár központtal újra megalakítják az Erdélyi Kárpát Egyesületet. Az országos szervezet neve alatt működött az alapító kolozsvári szervezet. A 2006-os országos közgyűlési határozat, majd közjegyzői bejegyzés eredményeként az EKE kizárólag a kolozsvári bejegyzésű országos szervezet neve lett, s ennek nyomán került sor a kolozsvári szervezet bejegyzésére 2009 januárjában Erdélyi Kárpát Egyesület – Kolozsvár 1891 név alatt. Egyszóval, az összes erdélyi megye EKE szervezete az egykori, majd az újabb kori kolozsvárira vezethető vissza. Alapszabályában és tevékenységében a mai kolozsvári EKE az 1891-es egyesület szellemét viszi tovább. Céljaink egy az egyben megegyeznek az 1891-es alapítású, illetve az 1929-ben újra engedélyezett EKE alapszabályában foglaltakkal.

Jelenünk
Az Erdélyi Kárpát Egyesület – Kolozsvár 1891-nek jelenleg kb. 300 fizető tagja van. A tagság zöme nyugdíjas, de akadnak fiatalabbak is. Amióta új székházat kaptunk a katolikus egyház jóvoltából, teljes gőzerővel, otthonos körülmények között végezheti munkáját a lelkes csapat. Havonta – átlagban – mintegy 80 fő részvételével közgyűlést tartunk, melynek második részében sor kerül egy-egy tagtárs – hazai vagy külföldi túrákról készült – vetítettképes élménybeszámolójára is. A közgyűlésen az aktív tagokon kívül olyan idős tagtársak is részt vesznek, akik túrákra már nehezebben tudnak elmenni, de továbbra is érdeklődnek a szervezet sorsa és belső történései felől. A résztvevők minden közgyűlésen felköszöntik a születésnapjukat ünneplő tagtársaikat.
Ugyancsak havonta vannak választmányi gyűlések, melyek alkalmával megtárgyaljuk az éppen esedékes szervezési kérdéseket. Szintén havonta kerül sor a túravezetők találkozójára is, amikor megbeszélik az elmúlt havi túrákon felvetődött kérdéseket, illetve rögzítik a következő hónapra betervezett túrákat.

Túraszervezés
Tényleges szervezeti életünk savát-borsát a heti rendszerességgel megszervezett túrák jelentik. Minden hétvégén – szombaton és vasárnap – átlagban 4-5 túrára kerül sor, s időjárástól függően ezeken legalább 20-30, de akár 60-70 vagy ennél több személy is részt vesz.
Nagyon jól működő, kb. tíz természetbarátot megmozgató szerdai program a „Kirándulni jó” túra.
A kirándulások mellett azonban a környezetvédelem is jelentős szerephez jut, hiszen az egyesület tagjai az erdőtisztítási akciók, műemlék- és környezetvédő kezdeményezések rendszeres résztvevői. Az együttműködés érdekében rendkívül jó kapcsolatokat ápolunk más szervezetekkel, így a barlangászokkal, a tájfutókkal, a természetvédőkkel. De szoros kapcsolatban állunk magyarországi társszervezetekkel is, például a debreceni Természetbarát Szövetséggel, a Pestkörnyéki Kárpát Egyesülettel, a Teljesítménytúrázók Társaságával.
A hétvégi túrák mellett immár nagy hagyománya van a Jókai Mór, Vasvári Pál és Kós Károly Teljesítménytúráknak, melyeken rendszeresen részt vesznek külföldiek is. Ugyancsak büszkék vagyunk az elődök nevével fémjelzett emléktúrákra (Merza Gyula, Jablonovszki Elemér, Máthé Gyula). Rendszeresen megünnepeljük a Föld Napját, augusztus 20-án pedig a magyar szolidaritás napját a Bácsi-torokban.
A kiskorúak szórakoztatására a város kedvenc kirándulóhelyén, a Bükkben „Kincskereső” versenyt szerveztünk, az I-IV. osztályosoknak pedig „Kolozsvár környéke” címen vetélkedőt. Családokat megszolító „babatúrák” is voltak, többek között a székelyjói mammutfenyőkhöz, a Riszeg-tetőre, a sonkolyosi Zichy-cseppkőbarlanghoz és a Tordai-hasadékba, és évente síverseny gyermekeknek (az utóbbi időben az országos szervezet rendezésében).

Külön büszkeségünk, hogy Tóthpál Tamás tagtársunk szerkesztésében havonta megjelentetjük, a Szabadság című lap mellékleteként, két teljes oldalon az Erdélyi Kárpát Egyesület – Kolozsvár 1891 „saját” lapját, melyben a havi túraprogramok mellett túráinkról és kirándulásainkról írnak a résztvevők, kiemelve elsősorban a természeti szépségeket. Ugyanitt jelennek meg egykori jeles ekés személyiségek írásai emlékezetes kirándulásaikról.

Túrázás itthon és távolabb
Mint minden csapatban, nálunk is akadnak igazi megszállottak, akik rendszeresen részt vesznek magashegyi túrákon, külföldi egy- vagy többszemélyes expedíciókban. Boér Imre Kőrösi Csoma Sándor sírját kereste fel, és ugyancsak Indiában, Ladakhban járt Hints Miklós, de volt ő már Törökország anatóliai részében háromszor is, kétszer meg Iránban, ahol megmászta az 5670 méteres Demavand-csúcsot, és egyszer járt Tadzsikisztánban is.

A hazai helyek is rendkívül népszerűek a kolozsvári ekések körében: előszeretettel keresik fel a Vlegyászát, a Patai-sóstavat, az Aranyos vidékét, Kalotaszeget, a Berettyó forrását, a Tordai-hasadékot, Kisbányát, Sonkolyos környékét, a Királyerdőt, az Istenszékét. Túravezetőink havonta több kis- és nagybuszos kirándulást szerveznek, Csíktól Máramarosig, Fehér megyétől a bukovinai kolostorokig, természeti szépségű tájaktól történelmi műemlékekig. Nagy érdeklődésre tartanak számot a magyarországi fürdőtúrák, történelmi emlékhelyek, de a tagok együtt látogatnak el Horvátországba, Görögországba, Kárpátaljára is. Hazai vonatkozásban kedvelt hely Torockó, a Misid-völgyi hóvirágtúra, számos híres barlang, a bedellői pünkösdi rózsa-túra, Óradna vidéke, a Szolcsvai víznyelő, Gyulafehérvár, Csombord, Magyarlapád, a dési és a tordai sóbánya és a tordai sósfürdő, Verespatak, Abrudbánya, Zalatna, Magyarigen, Boroskrakkó, Kis-Ompoly és Havasgáld stb. Kitűnően működik a fotószakosztály is. Kerékpárosaink rendszeresen részt vesznek különböző versenyeken, teljesítménytúrákon, illetve az év során megrendezett hétvégi kerékpáros kirándulásokon.

Kolozsvár és a jövő
Amint azt a kolozsváriaktól megszokhattuk, a jövő megvalósítandó tervek sokaságát jelenti.
Végezetül pedig álljon itt a kolozsvári ekések hitvallása: „Számunkra a hagyományaink tisztelete nagyon fontos. Az országos EKE-hez való tartozás igazából egy lassan kiteljesedő lehetőség, alkalom az együttműködésre, a közös cselekvésre, együtt gondolkodásra, szükség esetén a segítségnyújtásra.” (megjelent az Erdélyi Gyopár 2010/2. lapszámában)

Gyere velünk!
Az Erdélyi Kárpát Egyesület – Kolozsvár 1891 rendezvényeire bárkit szívesen látunk, aki meg szeretné ismerni Erdélynek ezt a csodálatos, sokszínű vidékét, hisz a környék ideális kirándulóhely: a Gyalui havasok, a szelídebb Meszes, a Vigyázó, a Királyerdő-hegység, csodálatos csepkőbarlangokkal, vízesésekkel, sziklaszorosokkal, az Aranyos völgye, a Tordai hasadék, Bélavár, Torockó és a Székelykő, Bedellő és több más kirándulóhely, a népművészetéről híres Kalotaszeg, műemlékeivel és jellegzetes négyfiatornyos templomaival, romantikus várromok, mint az Almási vár, nyugatabbra Sebes-vár, közelebb Kolozsvárhoz Léta vára és Gyalu vára, és folytathatnánk a felsorolást, mindezek akár egynapos autóbuszos vagy mikrobuszos túrákkal megközelíthetők. Rövidebb gyalogtúrákra ott vannak a város körüli erdők, a nagyobb kiterjedésű Bükk-erdő, a Hója- és Bácsi-erdő, a Lomb, valamint a Tekintő és a Szénafüvek, és természetesen a „kincses város” Kolozsvár rengeteg élményt nyújt az ide látogatónak.

Gyere közénk!
Szívesen látunk bárkit, aki önkéntes munkájával szeretne másoknak is nyújtani valamit, keretet biztosítunk ahhoz, hogy túrákat és egyéb, az EKE céljainak megfelelő tevékenységeket szervezzen. Mivel aktív tagságunk meglehetősen elöregedett, szükségünk van fiatalabbakra, akik megértik és megszeretik az EKE szellemiségét. Olyanokra, akik felfogják az önkéntesség lényegét és átérzik egy másoknak megszervezett jó túra vagy sikeres rendezvény után a közösségi élményt és a jóleső fáradtság mellett az őszinte örömöt. Szólunk azokhoz is, akik már túráztak velünk, egyszer vagy többször: gyertek közénk, és vigyetek ti is másokat kirándulni, tudásotokkal segítsetek az egyesületet jobban működtetni!

Légy te is az EKE – Kolozsvár 1891 tagja, vállalj neked tetsző feladatokat, légy szervezőnk vagy túravezetőnk!