Az Erdélyi Kárpát-Egyesület, 1891-es kolozsvári megalakulásától kezdődően, napjainkig végigkíséri Kolozsvár turista társadalmát a túraösvényeken. Az idők folyamán elnökei bölcs vezetésével, tagsága önzetlen munkájával, menedékházakat, kilátókat épített, forrásokat foglalt, utakat jelzett. Múzeumuk volt, turista kiadványokat adtak ki. Tették ezt erőszakos megszakítással ugyan, de az egyesület szellemiségének kiveszése nélkül. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület a természetjárók és túrázók civil szerveződése. Legfőbb tevékenysége heti rendszerességű túrák szervezése.

Az 1989. decemberi események hatására, 1990 első hónapjaiban megindultak az önszerveződések, sorra alakultak a különböző egyesületek, szervezetek, társaságok, szövetségek, közöttük a különböző turista egyesületek. Megkezdődik az erdélyi magyar turista mozgalom újjászervezése. Turista egyesületek jönnek létre Kolozsváron, Aradon, Brassóban, Csíkszeredában, majd később a többi megyékben is. Így felvetődik az Erdélyi Kárpát Egyesület újjászervezésének kérdése is, ennek alapgondolata Kolozsvárról indul el.

2009 januárjában az Erdélyi Kárpát Egyesület – Kolozsvár 1891, kiválva az országos egyesületből (Erdélyi Kárpát Egyesület), önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetként jött létre. Az egyesület az amatőr turizmus híveinek a szervezete, támogatja a természeti és emberi környezet védelmét, és együttműködik hasonló jellegű, hazai és külföldi szervezetekkel, intézményekkel és egyesületekkel.

bővebben